Het verstrijken van de tijd heeft invloed op vrijwel alle objecten. In sommige gevallen is dit positief en creëert het een practig patina, in andere gevallen zorgt het juist voor een vermindering van de aantrekkingskracht of de waarde van een kunstwerk. De restauratie van objecten in een dergelijke situatie kan ervoor zorgen dat deze objecten weer in ere worden hersteld. Ook objecten die door een ongeluk beschadigd zijn geraakt kunnen vaak grotendeels hersteld worden.
Als restaurator kijk ik met aandacht naar het te behandelen object. Het is niet mijn doel om een object weer terug tot een nieuwstaat te brengen maar om tot een ethisch verantwoorde behandeling te komen, met respect voor materiaal en historie. Dit wordt gedaan door in overleg te gaan met de eigenaar of beheerder en indien nodig verschillend onderzoek uit te voeren.